Dėstytojai

 

ANGLŲ KALBA


Marina Krištapavičienė

Įsteigė kursus Welcome 2003 metais. Baigė Smolensko Pedagoginį Universitetą (Rusija), gavo anglų ir rusų kalbų dėstytojos diplomą. Keletą metų dirbo šiame universitete, dėstė šnekamąją anglų kalbą, gramatiką, tarimą bei verslo anglų kalbą.

 


 

 Tatjana Tuliakova

Baigė Vilniaus Pedagoginį Universitetą, įgijo anglų filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. Pedagoginę karjerą pradėjo mokykloje, kur ir suprato, kad nori susieti savo gyvenimą su mokytojo darbu..
"Savo mokiniuose labiausiai vertinu uolumą, norą tobulėti, humoro jausmą ir mokėjimą pasijuokti iš savo klaidų. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kai matau, kad mano darbas yra naudingas mokiniams, kai matosi mūsų bendros veiklos rezultatai.

 Natalija Petričenko

Baigė Užsienio Kalbų Universitetą, įgijo anglų ir vokiečių kalbų dėstytojo specialybę. Darbo stažas - 30 metų. Daug metų dėstė aukštesniojoje mokykloje: Karo Koledže, Užsienio Kalbų ir Verslo Kolegijoje, Kačalovo gimnazijoje. Specializuojasi dėstydama TOEFL, Business English, ruošia abitūros egzaminams. Santūri, mokanti išlaikyti pusiausvyrą, turinti stiprų atsakomybės jausmą.


Jelena Vodorezova

Baigė Minsko (Baltarusijos Respublika) Lingvistinį Universitetą, įgijo anglų ir prancūzų kalbų dėstytojo specialybę. Baigusi universitetą 20 metų aktyviai užsiima pedagogine veikla, turi mokytojo-metodininko laipsnį.
Elena dirbo anglų kalbos mokytoja sustiprinto anglų kalbos mokymo vidurinėje mokykloje, kur be praktinės anglų kalbos pamokų vedė ir savarankiškai sud arytą kursą “ Didžiosios Britanijos Istorija”. 2001 metais Elena laimėjo konkursą Europos programoje Commenius Lingva ir stažavosi Notingeme (Didžioji Britanija) , tema - Didžiosios Britanijos Kultūra.
Nuo 1997 Elena dirba lektore VPU, kur dėsto anglų kalbą pagal autorinę programą neakivaizdinio skyriaus studentams slavistikos fakultete.

 

LIETUVIŲ KALBA

Zita Pakštienė

Baigė Vilniaus pedagoginio universiteto lituanistikos fakultetą. Pedagoginio darbo stažas - 35 metai. Paskaitose naudoja pažangią mokymo metodiką, moko lietuvių kalbos įvairaus amžiaus ir įvairių tautybių vaikus bei suaugusius. „Nėra didesnės palaimos ir padėkos mokytojui- kaip klausytis kitataučio, prabilusio lietuviškai“, -sako ji.

Lilija Černiavskaja

(Ieškokite informacijos skyriuje Vokiečių kalba)

 VOKIEČIŲ KALBA

Lilija Černiavskaja

Baigė Vilniaus universiteto filologijos fakultetą. Vokiečių, rusų, lenkų ir lietuvių kalbų mokėjimas padeda sukurti savitą vokiečių ir rusų kalbų mokymo metodiką.

Ji įsitikinusi, kad didžiausią įtaką užsienio kalbų studijų kokybei turi puikus mokytojo ir mokinio ryšys. Tokį ryšį galima sukurti netgi grupėje, atradus tinkamą priėjimą prie kiekvieno mokinio, panaudojus individualius kriterijus ir būdus.

„Vertinu ir myliu ne tik darbą, bet ir žmones, su kuriais dirbu “. 

 

 

RUSŲ KALBA

Lilija Černiavskaja

(Ieškokite informacijos skyriuje Vokiečių kalba)

 

 

PRANCŪZŲ KALBA

Kristina Laletina

"Prancūzų kalbos filologijos ir didaktikos bakalauro laipsnį įgijau Vilniaus Pedagoginiame Universitete. Studijas tęsiau Paul-Valéry Montpellier III univesitete (Prancūzija), kur 2008 metais man buvo įteiktas magistro diplomas «Pratiques professionnelles en français langue non maternelle». Bakalauro studijų metu atlikau lingvistinę praktiką Prancūzijoje (6 men.).

2009 m. sukūriau prancūzų kalbos mokymo programa skirta rusakalbių publikai (Prancūzija). 2009-2010 dirbau prancūzų kalbos vertėja ir marketingo asistentė Turizmo informacijos centre Prancuzijos Alpėse."

Prancūzijos vyriausybės stipendininkė praktiką atliko Korsikoje ir Avinjone. Nuo 2010 metų moko prancūzų kalbos mokykloje Welcome!, o taip pat dirba prancūzų kalbos mokytoja Nacionalinėje MK Čiurlionio menų mokykloje.

„Jau keletą metų dirbdama pedagoginį darbą, susiduriu su įvairiomis mokymo situacijomis. Mokykloje Welcome! mokydama suaugusius ir vaikus taikau komunikacinę metodiką. Sudarau individualų kursą kiekvienam mokiniui ir grupei, priklausomai nuo besimokančiųjų reikalavimų, pageidavimų bei amžiaus. Aktyvios ir dinamiškos atmosferos palaikymui pamokose naudoju įvairią metodinę medžiagą: vadovėlius, žurnalų straipsnius, dainų tekstus, filmus ir kt."